วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556


                           เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี นายศักชาย อินโอชานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมสหกรณ์ผ่านมาตรฐานเพื่อพัฒนาสู่ดีเด่น ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 31 คน ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี, เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ต่างๆ ดังนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด, ร้านสหกรณ์ไทยออยล์ จํากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จํากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด

  น้ำทิพย์ รายงาน/
ถ่ายภาพ

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!